På grund av kraftiga prishöjningar hos våra stora leverantörer är vi tvingade att genomföra en prisjustering den 1 september. Prishöjningarna är direkt kopplade till leverantörsprishöjningar som är orsakade av tillgänglighetsutmaningar vilka bland annat driver upp fraktomkostnader, ökade råmaterialkostnader samt ökade energikostnader. Merparten av våra leverantörer har redan genomfört ovanligt stora prisjusteringar. Fram till nu har vi valt att absorbera dessa höjningar, men vi har nu nått en punkt där detta inte längre är möjligt.

Prisjusteringen gäller för alla nya order från och med den 1 september 2022.
Berörda områden:
Produkter                                8%
Drift och licens                       3%

Det är vår förhoppning att ni har förståelse för våra åtgärder och vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete. Vi hade inte genomfört detta just nu om det inte var absolut nödvändigt för att kunna upprätthålla vår goda service, leveranssäkerhet och tekniska support. Självklart är ni varmt välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller synpunkter angående prishöjningen. Hör gärna av er till våra säljare på 050 -159 05 10 eller order@entral.se.