ID06 Produkter

PERSONALLIGGARE ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

En elektronisk personalliggare från Entral ger flera fördelar, bland annat:

  • En ID06 personalliggare ger automatisk presentation av UE-kedjorna. Det gör att du följer Byggavtalet 2015.
  • En elektronisk personalliggare för bygg ger dig timrapport på alla företag. Det hjälper dig göra en snabb efterkalkyl på projektet.
  • Underlag till Skatteverket.
ROT-renovering med ID06 inpasseringssystem

Entrals ID06-system består av en kortläsare som är kopplad till ett motorvred på lägenhetsdörrens insida. Vredet monteras enkelt, på några få minuter. Det fästs ihop med det befintliga låset och det lämnar inte några märken efter sig då det tas bort. Ingen låssmed behöver anlitas.

 

GRINDAR och DÖRRAR

En komplett lösning för inpassering med ID06.

Med Entrals ID06-system säkerställer ni att enbart behöriga personer kan öppna dörrar till kontor, manskapsbodar, person- och fordonsgrindar.

  • Rätt personer får enkelt tillträde medan obehöriga får stanna utanför byggplatsen.
  • Bilar utan tillstånd kan inte köra in.
  • Dörrar är enbart öppna för personal som ni godkänt.