Dörrpaket

ID06 Dörrpaket med motorvred

10 690 kr

Art.nr 60170

ID06-styrt tillträde till manskapsbodar och lokaler. Används med fördel vid ROT-renovering eller försäkringsskador i lägenheter.


ID06 Dörrpaket Elstyr

10 690 kr

Art.nr 60171

Dörrpaket för ID06 styrda tillträden till manskapsbodar och lokaler.


ID06 Elstyr

3 290 kr

Art.nr 60135

Trådlös reläbox för ID06-styrning av valfri utrustning.


ID06 Dörrpaket Dominator

10 690 kr

Art.nr 60212

Eliminera nycklar permanent och styr vilken dörr som helst med ID06-kort.


ID06 Dörrpaket Dominator med lås

12 990 kr

Art.nr 20401

Dörrpaket som ger nyckelfrihet med ID06.