Persongrindar

Kompletta persongrindar avsedda för inhägnade arbetsplatser där ID06-styrt tillträde önskas.

Monteringspaket Persongrind

10 690 kr

Art.nr 60210


ID06 Persongrind

69 990 kr

Art.nr 60220

Mobil persongrind för automatisk personalliggare.


ID06 Slaggrind för person

39 990 kr

Art.nr 60260

Komplett ID06 Slaggrind avsedd för inhägnade arbetsplatser där ID06-styrt tillträde önskas.


ID06 Persongrind Ekonomi

53 900 kr

Art.nr 60225

Manuell rotationsgrind för persontillträden med ID06.