Persongrindar

I samarbete med Demex AB erbjuder vi dessa persongrindar, kompatibla med
ID06-systemet.

Cobra – Rotationsgrind

Offereras

Art.nr RGM002

Dubbelriktad rotationsgrind för tillträde till områden med begränsad behörighet.


Robust – gånggrind

Offereras

Art.nr A1017M

Mobil gånggrind kan fås förberedd för kod/kortläsare där man begränsar tillträdet, och kopplad till ett passersystem.


Monteringspaket Persongrind

12 376 kr

Art.nr 60210