Persongrindar

Kompletta persongrindar avsedda för inhägnade arbetsplatser där ID06-styrt tillträde önskas.

Persongrind

69 990 kr

Art.nr 60220

Mobil persongrind för automatisk personalliggare.


Slaggrind för person

39 990 kr

Art.nr 60260

Komplett Slaggrind avsedd för inhägnade arbetsplatser där ID06-styrt tillträde önskas.


Persongrind Ekonomi

53 900 kr

Art.nr 60225

Manuell rotationsgrind för persontillträden med ID06.


Monteringspaket Persongrind

10 690 kr

Art.nr 60210