Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syfte att stärka och harmonisera skyddet för personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

I Sverige ersatte dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018.

Entral & GDPR

Den som är ansvarig för behandling av personuppgifter är också ansvarig för sina underleverantörer. I fallet Entral – ID06 agerar vi, Entral AB, underleverantörer – det vill säga personuppgiftsbiträde – för er verksamhet. Ni behöver därför godkänna oss med ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Datainspektions egna ord

Vill man veta mer om vad GDPR är kan man kolla på Datainspektionens hemsida.

Länk till deras hemsida här


Har ni frågor?