Registrering av enheter från hyrbolag

Alla enheter som du hyrt måste registreras hos oss. Fyll i dina kunduppgifter samt enheternas bokstavs-ID + 8 siffror.


Markera alla typer av enheter ni fått med er
Oavsett om produkter köps av Entral eller hyrs av samarbetspartners så ligger ansvaret för registrering/avregistrering av dessa hos er som kund. Det innebär att ni, när produkterna inte längre skall användas, ansvarar för att dessa frigörs från projektet i er kundportal hos Entral. Det räcker inte att endast lämna tillbaka produkterna till uthyraren. Det är också ni som ansvarar för att projektet avslutas i kundportalen när arbetet är klart. Om produkter ligger kvar i projekten eller om projektet inte avslutats kommer det att generera drift och licensfakturor tills dess detta åtgärdats av dig eller den du lämnar över ansvaret till.