Registrera kundavtal

Genom att fylla i och skicka in formuläret nedan, påbörjar ni processen att ingå ett avtal med Entral AB.

Fyll i alla uppgifter och tryck SKICKA så startar vi upp din kundportal där du administrerar dina projekt.


Allmänna villkor Entral Kundavtal gäller. Ert system kan inte upprättas förrän komplett ifyllt formulär är Entral AB tillhanda.Kontrollera att ni har mottagning med Telia och Telenor på respektive plats där Entral system skall användas. Enheter skall ej kopplas på samma fas som störande större maskiner, såsom bilhammare etc. Systemansvarig/Administratör skall läsa det material angående hantering av personuppgifter och datorsäkerhet som skickas från Entral i samband med upprättande av nytt system.