Uppsägning av kundavtal

När du vill avsluta ditt kundavtal med oss fyller du i och skickar in denna blankett. Har du sagt upp ditt kundavtal innebär det att du inte längre kan använda våra produkter.

OBS! Dina projekt avslutar du inte här utan i din kundportal. 


Du godkänner härmed att Entral avslutar ditt kundavtal och stänger ner din portal. Skulle du i framtiden vilja använda dina enheter behöver du skicka in ett nytt Upprättande.