Grindstyrning med ID06

 

Förhindra obehöriga att få tillträde till byggplatsen genom att styra inpassering med ID06.