Förhindra obehöriga att få tillträde till byggplatsen genom att styra inpassering med ID06.