Sommartävling!

Vilka funktioner tror du kommer att finnas i Entrals nya tjänst?

Här är ledtråden en gång till:
Vi kommer att hjälpa er att möta krav från externa parter och ser samtidigt till att ni minskar ert administrativa arbete. Flera av funktionerna i den nya tjänsten har varit efterfrågade av er och vi sätter som alltid säkerhet och trygghet i främsta rummet.

Läs de fullständiga tävlingsvillkoren .