ISO och GDPR

Miljö- och kvalitetscertifiering
Entral är ett modernt, samhällsbyggande företag. Vi tar hänsyn till miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsaspekter i vårt dagliga arbete tillsammans med sociala och ekonomiska aspekter. Tack vare att vi ställer, och lever upp till, höga krav på vår verksamhet är hela företaget både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Detta innebär att vi utvecklar och levererar produkter med både rätt kvalitet, i rätt tid och med så liten miljöpåverkan som möjligt. För dig som kund innebär det att du, med hjälp av våra produkter, kan fylla er egen miljöpolicys krav samtidigt som du har säkerheten i produkt och levererans som du kan förvänta av en ISO-certifierad leverantör.

GDPR
Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syfte att stärka och harmonisera skyddet för personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

I Sverige ersatte dataskyddsförordningen Personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018.

Entral och GDPR
Den som är ansvarig för behandling av personuppgifter är också ansvarig för sina underleverantörer. I fallet Entral ID06 agerar vi, Entral AB, underleverantörer – det vill säga personuppgiftsbiträde – för er verksamhet. Ni behöver därför godkänna oss med ett Personuppgiftsbiträdesavtal.