Bostadsanpassade lås

Med Entrals produkter för bostadsanpassning är det enkelt att snabbt åstadkomma resultat utan att göra åverkan på dörren.

Du kan montera låset på nästan vilken dörr som helst. Flyttar du är det bara att plocka med låset till nästa lägenhet.