OM ENTRAL

Entral är ackrediterad tillverkare av ID06-system. Produkterna vi säljer har funnits på marknaden sedan 2010 och används av de flesta stora byggföretagen såsom Skanska, PEAB, NCC, Veidekke och Serneke.

Huvudkontoret ligger i Halmstad men vi har egna säljare och återförsäljare i hela landet, för att du skall kunna få en personlig kontakt nära dig.

Vi arbetar med utveckling och försäljning av produkter som underlättar tillträden på byggarbetsplatser såsom personalliggare, nyckelfria dörrlösningar och grindar. Alla dessa produkter är kompatibla med ID06-systemet och ger er ett enkelt och effektivt arbetssätt.

Förutom produkter för byggarbetsplatser säljer vi även bostadsanpassande dörrlösningar för personer med funktionsnedsättning.

”Det är det BÄSTA med det här projektet. Man slipper springa runt och leta efter nycklar. Jag har alltid min nyckel med mig – mitt ID06. Det sparar MYCKET tid.”

Larry Holmberg, Sandå Måleri

”Entral har vi bedömt vara bäst rustat att genomföra rubricerat uppdrag på ett för oss totalekonomiskt bäst sätt.

Entral har redovisat sin produkt som mest lämplig ur perspektivet om flexibilitet och stöldsäkerhet.

Varbergs Kommun

”Enkelt att jobba med, enkelt att läsa in kort och enkelt att använda databasen.”

Tobias Hjelmar, Einar Mattsson