Personalliggare ID06

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.

En elektronisk personalliggare från Entral ger flera fördelar, bland annat:

  • En ID06 personalliggare ger automatisk presentation av UE-kedjorna. Det gör att du följer Byggavtalet 2015.
  • En elektronisk personalliggare för bygg ger dig timrapport på alla företag. Det hjälper dig göra en snabb efterkalkyl på projektet.
  • Underlag till Skatteverket.

ROT-renovering

Vid ROT-renovering används en kortläsare per våningsplan som styr motorvreden som placeras på varje lägenhetsdörrs insida. Vredet monteras ihop med det befintliga låset och det lämnar inte några märken efter sig då det tas bort. Ingen låssmed behöver anlitas och hyresgästen kan använda sin nyckel som vanligt emedan hantverkarna använder sina ID06-kort för tillträden.

Containerlås

Med ett Containerlås kan du låsa din container under dagtid och ge behöriga ID06-kort tillträde att hämta ut de verktyg som behövs. Låset monteras direkt på befintlig containerdörr.

  • Mer kontroll över vem som kommer åt verktygen
  • Minskad risk för verktygsstöld
  • Inga extra dörrar eller innerväggar behövs

Grindar & Dörrar

Med Entrals system säkerställer ni att enbart behöriga personer kan öppna dörrar till kontor, manskapsbodar, person- och fordonsgrindar.

  • Rätt personer får enkelt tillträde medan obehöriga får stanna utanför byggplatsen.
  • Bilar utan tillstånd kan inte köra in.
  • Dörrar är enbart öppna för personal som ni godkänt.


kortläsare och motorvred